Kandidáti

Jirkov - seznam kandidátů do zastupitelstva

Naši lidé

Jirkov - seznam našich lidí

Alexandr Peteřík

zastupitel

Darina Kováčová

předsedkyně místní organizace, starostka města Jirkova a Ústeckého kraje členka Komise pro zahraniční vztahy

Robert Plzák

radní města Jirkova

Jindřich Nádvorník

zastupitel, člen kontrolního výboru

Luboš Nosál

zastupitel, předseda komise rozvoje a bezpečnosti

Jiří Šruma

radní města Jirkova

Program

1.

Odpovědné hospodaření a participativní rozpočet

Věříme, že Jirkov se dá vést efektivněji, s větším ohledem na skutečné potřeby lidí. K větší transparentnosti by mohl napomoci rozklikávací rozpočet na stránkách města, aby si každý občan mohl udělat představu o tom, odkud přicházejí a kam odcházejí peníze z rozpočtu města. Dále je efektivním řešením větší účasti Jirkovanů na komunální politice zavedení tzv. participativního rozpočtu. Občané si tak sami mohou rozhodnout hlasováním, jak s určitou finanční částkou z rozpočtu naložit. Dále je pak důležité, aby docházelo k důkladnému přebírání a průběžné kontrole vyhotovených veřejných zakázek (podlimitních). Vytvoříme dlouhodobý systémový plán investic města, který bude realizovaný s maximální snahou získat dotace.

2.

Uvážené a promyšlené investice jsou základ

V minulém volební jsme zasedli do opozičních lavic. Některé věci z programu jsme několikrát navrhovali prostřednictvím našich zástupců (interní audit, posunutí jednání zastupitelstva, atd.). Kýžených výsledků se však z opozičních řad dosahuje těžce. Nicméně se nám podařilo (byť k nemalému překvapení tehdejší koalice) zablokovat pořízení mašinky na Červený Hrádek, neboť jsme shledali předkládaný nákup za nepromyšlený. Nápad na nové infocentrum jsme neodsoudili, ale když jsme zjistili, že celá akce, a to konkrétně 2 místnosti, vyjde přibližně na 10% rozpočtu města (30 milionu Kč), investici jsme nepodpořili. Tentokrát opoziční hlasy nestačily. Rádi bychom, aby město investovalo do velkých akcí po pečlivém zvážení a naplánování a více se zaměřilo především na skutečné denní potřeby místních obyvatel jako oživení centra města, nové herní prvky v Olejomlýnském parku, silnice, chodníky a parkovací stání.

3.

Motivační poplatky za komunální odpad

V posledních letech se každý rok podařilo zvýšit odměny za třídění odpadu. V roce 2017 dosahovaly odměny cca 1.3 milionu Kč (tj. 8,8% pokrytí nákladů).  Obyvatelé Jirkova ale poplatek platí několik let stejný. Jedním z našich cílů je, aby lidé měli nižší poplatek za komunální odpad, a to v případě, že jej budou více třídit.  Dále navrhujeme snížení poplatku (osvobození od něj) pro děti do 3 let a seniory nad 70 let. Rozpočet města má potenciál tyto změny pokrýt. Zvyšovat množství tříděného odpadu je pro město ekonomicky výhodné. Zatímco za směsný odpad musí platit, za ten tříděný peníze dostává. Od roku 2024 by rovněž měly být uzavírány skládky, a pokud města nebudou splňovat míru vytřídění, budou platit velké částky za likvidaci odpadů.

4.

Senior taxi

Služba senior taxi se používá již skoro ve čtyřiceti městech po České republice. Jak vůbec senior taxi funguje? Název „senior taxi“ se používá pro službu osobní přepravy starších osob. Ceny jsou zvýhodněné oproti klasické taxi službě. Většinou se jedná o model, kdy město službu dotuje a uskutečňuje se prostřednictvím běžné taxi služby či má město své vlastní automobily. Smyslem této služby je poskytnout seniorům jednoduchou přepravu od domu do určeného místa (třeba k lékaři, rehabilitace a podobně nebo také návštěva dávných přátel).   Ceny se pohybují na nízkých úrovních (10-30 Kč). Nejdříve bychom chtěli v Jirkově zavést senior taxi na zkoušku a posléze adaptovat služby podle skutečných potřeb našich seniorů.

5.

Bezpečnost a parkování

Stále se nás osobně dotýká problém parkování. Věříme, že parkování by se do budoucna mohlo řešit nejen rozšiřováním parkovišť na úkor jinak nevyužívaných travnatých ploch, ale mohlo by se plánovaně, investičně řešit stavbou nadzemních, či podzemních garáží, a to především v sídlištích. Tato problematika se bude muset do budoucna aktivně řešit, není to totiž problém jen našeho města a netýká se jen parkování, ale i odpadového hospodářství, kontejnerových stání apod.

6.

Vyjdeme vstříc novým technologiím

Jednou z našich vizí Chytrého Jirkova 21. století je elektronická úřední deska před Městským úřadem, která by měla nahradit klasické vitríny. Podívat byste se na ní mohli například na informace z úřední desky, na webové stránky města, na stránky městských společností a příspěvkových organizací či informačního centra. Jedná se o dotykové zařízení, které se ovládá zcela intuitivně, mohli byste na něm najít třeba i informace o akcích města, počasí, času, jmeninách či fotografie a videa. Myslíme samozřejmě i na vozíčkáře, měla by být vybavena tlačítkem, po jehož stisknutí dojde k přeskupení obrazovky tak, aby ji i vozíčkář mohl ovládat. Cena takových desek se pohybuje zhruba v řádech několika set tisíc, nicméně bude sloužit všem občanům města.

7.

Vstřícná komunikace a otevřenost

V minulém volebním období jsme prosazovali větší otevřenost radnice lidem, nestrannost jirkovských novin a například posunutí jednání zastupitelstva města. Podařilo se nám Pyrrhovo vítězství v podobě posunutí začátku jednání zastupitelstva z 13. hodin na 14. hodin, aby mělo větší množství zájemců možnost navštívit jednání, nicméně po pár měsících se vše mlčky vrátilo do původních kolejí. Ve volebním období 2018-2022 přinášíme nové konkrétní vize. Posunutí začátku jednání zastupitelstva města na příhodnější hodinu pro občany trvá (i přesto, že by měli dorazit jeden nebo dva lidé navíc), přidali jsme navíc další dvě novinky. První je zavést přímé přenosy z jednání zastupitelstva, v současné době je možné získat pouze zvukový záznam. Hnutí ANO chce zavést přímé přenosy z jednání, tak aby si je mohli v přímém přenosu pustit lidé, kteří se na úřad nedostanou, případně bude možné si pustit záznam.

8.

Podpora sportovních aktivit a klubové činnosti mládeže

Naší budoucností je mládež, a tak je k ní potřeba i přistupovat. Vytvoříme a finančně podpoříme koncepci rozvoje mládeže (školní a mimoškolní aktivity). Účelem a prioritou finanční podpory je zlepšení jejich materiálních podmínek, rozšíření nabídky mládežnických aktivit a výchova ke zdravému životnímu stylu. Peníze z rozpočtu mají sloužit všem, nejsou jen pro vyvolené. Přehodnotíme současný systém rozdělování finanční prostředků mezi subjekty, které se zabývají aktivitou mládeže. Naším cílem je transparentní podpora mládežnické aktivity ve všech oblastech. Finanční situace města je natolik dobrá, že v rozpočtu se určitě najde několik milionů navíc na podporu mládežnické aktivity, aniž by některá odvětví rozpočtu musela být krácena.

Akce

Kontakt

Jan Richter chomutov@anobudelip.cz
Předseda oblastní organizace Chomutov
+420 777 204 483
Darina Kováčová mo.jirkov@anobudelip.cz
Předsedkyně místní organizace Jirkov