Chceme lepší Jirkov: naše priority pro volební období 2018-2022

Podívejte se na naše priority pro volební období 2018-2022. Letošní volby jsou v duchu patriotismu, tady jsme doma, tady je naše město, se ozývá ze všech stran. Přinášíme vám program s konkrétními body. Chtěli bychom, aby tu zavládla slušnost, solidarita a především vzájemný respekt, vyhnout se všemožným útokům a napadání. Všichni máme totiž společný cíl, i když cesty rozdílné, a tím je LEPŠÍ JIRKOV.

POSTARÁME SE O ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

VYJDEME VSTŘÍC NOVÝM TECHNOLOGIÍM, CHYTRÝ JIRKOV 21. STOLETÍ

DÁME NOVOU TVÁŘ A VYUŽITÍ JIRKOVSKÉ SYNAGOZE

ZAVEDEME MOTIVAČNÍ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

CHCEME, ABY OBČANÉ ROZHODOVALI O VYČLENĚNÉ ČÁSTCE Z ROZPOČTU V JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH LOKALITÁCH

ZPROVOZNÍME PRO NAŠE BABIČKY A DĚDEČKY SENIOR TAXI

VYČLENÍME VÍCE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA SPORTOVNÍ AKTIVITY A KLUBOVOU ČINNOST MLÁDEŽE

INSTALUJEME PŘEHLEDNOU ELEKTRONICKOU ÚŘEDNÍ DESKU A ZAJISTÍME ŽIVÉ PŘENOSY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ZASADÍME SE O BEZPEČNOST OBČANŮ VČETNĚ BEZPEČNOSTI NA SILNICÍCH

BUDEME SE PEČLIVĚJI ZABÝVAT BYTOVOU POLITIKOU MĚSTA

VYBUDUJEME NOVÉ HERNÍ PRVKY V OLEJOMLÝNSKÉM PARKU

25. 8. 2018