Dozvěděli jsme se první informace o plánovaném infocentru a muzeu hasičství

Dne 15. listopadu se na městském úřadu v Jirkově uskutečnilo 24. zasedání městského zastupitelstva, jež se neslo v lehce netradičním duchu. Zasedání se účastnilo celkem dvacet dva zastupitelů, přičemž za hnutí ANO se zasedání zúčastnili tři z celkových čtyř zastupitelů.

Celé zasedání zastupitelstva začalo prezentací projektu nového informačního centra a expozice hasičství. Prezentaci prováděli zástupci firmy AV media. Celý projekt byl představen pomocí podrobných popisů a návrhových obrázků a grafik. Dle návrhu firmy by mělo být informační centrum provedeno v relaxačním duchu, tak aby si návštěvníci mohli nejen zjišťovat informace o Jirkově a jeho historii a zároveň si chvilku sednout a naplánovat vycházky po okolí, přičemž expozice hasičství by měla být více akční a seznamovat děti s prací hasičů pomocí interaktivní hry, umístěné v největší části expozice. Po prezentaci proběhla diskuze v celkem klidném duchu, většina diskutujících byla návrhem nadšena, proti s ozval pouze jeden hlas.

Po ukončení prezentace už začal připravený program klasického zasedání. Starosta města Ing. Radek Štejnar přivítal všechny přítomné, byli určeny komise a ověřovatele zápisu, a v rychlosti přešel ke schválení programu, který byl již několik dní všem známý. Už při shrnutí bodů programu došlo k prvnímu hlasování, při němž se hlasovalo o zařazení dalšího bodu programu, jenž byl navržen zastupitelem Šebkem o přesunutí začátku zastupitelstva na 16 hodin. Bod nakonec do programu zařazen nebyl, hlasování neprošlo v poměru 10:9, přičemž se 3 zastupitelé zdrželi hlasování.

 

M.B.

27. 11. 2017