Listopadové jednání zastupitelstva přineslo diskuzi o DPCHJ, a.s. a o trénování sportovců

Považujeme za nepřípustné, aby došlo ke snížení dosavadních linek z důvodu snížení kompenzace DPCHJ, a.s.

Dalším bodem programu bylo zažádání o dotaci pro DPCHJ, jenž kvůli několika zásadním problémům muselo zažádat o kompenzaci ve výši 16,3 milionů, přičemž jim městská rada nabídla pouze 14,5 milionu. Zásadním problémem se snížením kompenzace o cca. 2 miliony je možnost snížení počtu linek vypravených z Jirkova, jelikož tato kompenzace se musí dodržet, kvůli nutnému zvýšení mezd, obnově vozového parku a jistým ztrátám na jízdném. I přes námitky některých členů zastupitelstva, proběhla diskuze klidně. Pan zastupitel Viehmann z hnutí ANO se vyjádřil k tématu velice zajímavě: tvrdil, že nejrozumnějším nápadem by bylo snížit kompenzaci o 1 milion korun (místo 2 milionů), s požadavkem, aby se služby podávány DPCHJ zlepšili a stejně tak jejich efektivita. Darina Kováčová zase přidala svůj názor týkající se nemístnosti navrhovaného snížení počtu spojů a doporučila zastupitelstvu zvážit snížení kompenzace taktéž.

Dále na zastupitelstvu města vystoupil pan Martin Košťálek s přáním, aby se vystavělo nové sportoviště. Místní kluby musí shánět prostory na tréninky v okolních vesnicích. Pro ANO je nepřípustné, aby místní a především mládežnické kluby neměly kde trénovat. Navrhujeme proto efektivnější rozpisy tréninků především v hale 4. ZŠ Jirkov, tak aby bylo vyhověno rozmanitým sportům.

 

M.B.

27. 11. 2017